Tűzvédelem

Az 54/2014 BM. rendelet XXI. fejezetének előírásai értelmében Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyvet (TMMK) kell készíteni a használatbavétel követően 60 napon belül az alábbi esetekben:

A z elkészült TMMK-ban a változásokat 30 napon belül át kell vezetni a változásokat és 5 évenként felül kell vizsgáltatni.

A TMMK-nak tartalmaznia kell:

Vállaljuk:

    Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv készítését
    Tűzoltó készülékek (típustól függetlenül) és tűzcsapok javítását
    Tűzoltó készülékek és tűzcsapok karbantartását
    Tűzoltó nyomótömlők nyomáspróbáját
    Földalatti, földfeletti és fali tűzcsap vízhozam mérés elvégézését
    Tűzcsap kiépítését
    Tűzivíz tározó medence ellenőrzését
    Száraz felszálló vezeték ellenőrzését, nyomáspróbáját
    Hő-és füstelvezető ellenőrzését, karbantartását
    Beépített automatikus tűzjelző rendszerek ellenőrzését, karbantartását
    Beépített automatikus oltóberendezések ellenőrzését, karbantartását
    Tűzvédelmi Szabályzat készítését
    Kockázati osztály meghatározása
    Tűzriadó Terv készítését
    Cégek tűzvédelmi feladatainak ellátását
    Dolgozók tűzvédelmi oktatása: előzetes, ismétlődő és rendkívüli
    Tűzvédelmi oktatások dokumentálása

Az alábbi tűzvédelmi szakvizsgák szervezését vállaljuk: 

1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.

2. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők.

3. Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők.

4. Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.

5. Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők.

7. Tűzoltó készülékek karbantartását végzők.

8. Beépített tűzjelző berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők.

9. Beépített tűzoltó berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők.

12. Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők.

13. Beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.

15. Tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.

  

A szakvizsgákat folyamatosan szervezzük, a képzést miniumum 12 fő (nem feltétlenül egy ágatzatba tartozó, pl. 7 fő hegesztő, 5 fő éghető gáz) jelentkezése esetén tudjuk elindítani.


Szakvizsgák ára:

1. 2. 3. szakvizsgaág 18 000Ft
4. 15. szakvizsgaág 24 000Ft
5. 12. szakvizsgaág 30 000Ft
7. szakvizsgaág 50 000Ft
8. 9.  szakvizsgaág 48 000Ft
13. szakvizsgaág 36 000Ft

 Jelentkezési lap a szakvizsgára: letöltés