Munkavédelem

Vállaljuk:


Cégek munkavédelmi feladatainak ellátását
Munkahelyi kockázatelemzés elkészítését
Dolgozók munkavédelmi oktatását: előzetes, ismétlődő és rendkívüli
Munkabalestek kivizsgálását, jegyzőkönyvezését 
 

 

Munkavédelemmel kapcsolatos jogszabályok:

 

1978.évi IV. törvény - a Büntető Törvénykönyvről

8/1981. (XII.27.) IpM rendelet - a Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról

6/1987. (VI.24.) EüM rendelet - a keszonmunkákról

13/1992. (VI.26.) NM rendelet - a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról

1992. évi XXII. törvény - a Munka Törvénykönyvéről

17/1993. (VII.1.) KHVM rendelet - az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról

1993. évi XLVIII. törvény - a bányászatról

1993. évi XCIII. törvény - a munkavédelemről egységes szerkezetben a végrehajtásról szóló 5/1993. (XII.26.) MüM rendelettel

 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet - a nevelési-oktatási intézmények működéséről

11/1994. (III.25.) IKM rendelet - az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályairól

27/1995. (VII.25.) NM rendelet - a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról

30/1995. (VII.25.) IKM rendelet - Kereskedelmi és Vendéglátóipari Biztonsági Szabályzat kiadásáról

31/1995. (VII.25.) IKM rendelet - Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat kiadásáról

89/1995. (VII.14.) Kormány rendelet - a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról

27/1996. (VIII.28.) NM rendelet - a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról

1996. évi LXXV. törvény - a munkaügyi ellenőrzésről

35/1997. (XII.5.) MKM rendelet - a Színházművészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról

1997. évi LXXXIII. törvény - a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól egységes szerkezetben a végrehajtásról szóló 217/1997. (XII.1.) Kormány rendelettel

253/1997. (XII.20.) Kormány rendelet - az országos településrendezési és építési követelményekről

2/1998. (I.16.) MüM rendelet - a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről

14/1998. (XI.27.) GM rendelet - a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról

22/1998. (IV.17.) IKIM rendelet - egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és megfelelőségének tanúsításáról

 25/1998. (XII.27.) EüM rendelet - az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről

33/1998. (VI.24.) NM rendelet - a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

1999. évi XLII törvény - a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól

47/1999. (VIII.4.) GM rendelet - Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról

65/1999. (XII.22.) EüM rendelet - a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről

218/1999. (XII.28.) Kormány rendelet - az egyes szabálysértésekről

12/2000. (VI.15.) NKOM rendelet - a Televízió és Mozgófilm Felvételi és Közvetítési Biztonsági Szabályzat kiadásáról

25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet - a munkahelyek kémiai biztonságáról

2000. évi XXV. törvény - a kémiai biztonságról

26/2000. (IX.30.) EüM rendelet - a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről

41/2000. (XII.20.) EüM-KöM együttes rendelet - az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról

44/2000. (XII.27.) EÜM rendelet - a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

3/2001. (I.31.) KöViM rendelet - a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről

4/2001. (IX.26.) SzCsM-EüM együttes rendelet - a tengeri halászhajók fedélzetén dolgozók munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

9/2001. (IV.5.) GM rendelet - a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról

16/2001. (III.3.) FVM rendelet - a Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat kiadásáról

30/2001. (X.3.) EüM rendelet - a külső munkavállalók munkahelyi sugárvédelméről

108/2001. (XII.23.) FVM-GM együttes rendelet - a felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet - a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet - az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről

21/2002. (XI.8.) GKM-ESzCsM együttes rendelet - a hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről

3/2003. (III.11.) FMM-ESzCsM együttes rendelet - a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről

11/2003. (IX.12.) FMM rendelet - az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról

72/2003. (X.29.) GKM rendelet - a Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzatának kiadásáról

83/2003. (VII.16.) FVM rendelet - a mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány bevezetéséről és kiadásának szabályairól

89/2003. (XII.16.) GKM rendelet - a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos munkabaleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzat közzétételéről

14/2004. (IV.19.) FMM rendelet - a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről

41/2004. (IV.7.) GKM rendelet - a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról

63/2004. (IV.27.) GKM rendelet - a nyomástartó és töltőlétesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről

2004. évi CXL. törvény - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

143/2004. (XII.22.) GKM rendelet - a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról

22/2005. (VI.24.) EüM rendelet - a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről

22/2005. (VI.14.) HM-EüM együttes rendelet - az állami célú légi közlekedésben folytatott szakszolgálati tevékenység repülőegészségi feltételeiről

24/2005. (III.23.) FVM rendelet - a vágóállatok levágásának és feldolgozásának Biztonsági Szabályzatáról

66/2005. (XII.22.) EüM rendelet - a munkavállalókat éri zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről

80/2005. (X.11.) GKM rendelet - a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről

45/2006. (VI.15.) FVM rendelet - a szikvíz gyártásának, töltésének, valamint a szikvizes palack és ballon tárolásának és szállításának Biztonsági Szabályzatáról

7/2007. (I.22.) GKM rendelet - a mutatványos berendezések biztonságosságáról

24/2007. (VII.3.) KvVM rendelet - a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról

16/2008. (VIII.30.) NFGM rendelet - a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

18/2008. (XII.3.) SZMM rendelet - az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

358/2008. (XII.31.) Kormány rendelet - a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól

32/2009. (XII.23.) SZMM rendelet - a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól

54/2009. (X.9.) KHEM rendelet - a bányászat területén munkabiztonsági szaktevékenységnek minősülő feladatok ellátására jogosult személyek szakképesítési követelményeiről

191/2009. (IX.15.) Kormány rendelet - az építőipari kivitelezési tevékenységről

192/2009. (IX.15.) Kormány rendelet - az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről

193/2009. (IX.15.) Kormány rendelet - az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzéséről

203/2009. (IX.18.) Kormány rendelet - a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betölti munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről

 
 Tűzvédelemmel kapcsolatos jogszabályok
 

11/1994. (III.25.) IKM rendelet - az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályairól

27/1996. (X.30.) BM rendelet - a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

30/1996. (XII.6.) BM rendelet – a tűzvédelmi szabályzat készítéséről 

1996. évi XXXI. törvény - a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

142/1999. (IX.8.) Kormány rendelet - a tűzszerészeti mentesítési feladatok ellátásáról

8/2002. (II.16.) GM rendelet - a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról

191/2002. (IX.4.) Kormány rendelet - a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről

3/2003. (III.11.) FMM-ESzCsM együttes rendelet - a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről

26/2004. (VI.11.) BM rendelet - az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről

49/2004. (VIII.31.) BM rendelet - a lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről

139/2004. (IV.29.) Kormány rendelet - a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól

23/2005.(VI. 16.)HM rendelet - a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól

128/2005. (XII.29.) GKM rendelet - a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal veszélyes ipari üzemekre vonatkozó szakhatósági hozzájárulásának kiadásával kapcsolatos eljárásairól, valamint a veszélyes tevékenységekkel összefüggő adatközlési és bejelentési kötelezettségekről

19/2007. (VIII.29.) ÖTM rendelet - a tűzvédelem atomenergia alkalmazásával kapcsolatos sajátos követelményeiről és a hatóságok tevékenysége során azok érvényesítésének módjáról

4/2008. (VIII.1.) ÖM rendelet - az erdők tűz elleni védelméről

10/2008. (X.30.) ÖM rendelet - a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről

18/2008. (VIII.6.) HM rendelet - a tűzvédelem és a műszaki mentés honvédelmi ágazatra vonatkozó különös szabályairól

3/2009. (II.4.) ÖM rendelet - a megújuló energiaforrásokat - biogázt, bioetanolt, biodízelt - hasznosító létesítmények tűzvédelmének műszaki követelményeiről

22/2009. (VII.23.) ÖM rendelet - a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról

28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

259/2011. (XII. 7.) Kormány rendelet - a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról